Önce İnsan


Bel’in misyonu lezzetli ve sağlıklı süt ürünlerini ailelere sunarak onların gülümsemelerini paylaşmaktır.

Bu gülümseme Bel’in sunduğu fırsatlarla kendilerini sürekli olarak geliştiren çalışanlarımızın kalbinden gelmektedir.

Biz, mutlu insanların başarılı kurumlar yarattığına, Bel’in gerçek başarıya ekiplerinin kalitesi ve katılımıyla eriştiğine yürekten inanırız.

Bu vizyonu, yönetimi ve bütün çalışanları içerecek şekilde tüm Bel topluluğunu ilgilendirecek ilkelere dönüştürdük.

Ortak hedefimiz insanlara çalışmayı arzuladıkları bir iş ve ortam sağlayarak, Bel’in, en yüksek potansiyellerine ulaştıkları ve şirketin sürdürülebilir gelişimine katkı yaptıkları bir yer olmasını sağlamaktır.

Grubun değerlerine göre yaşamak, rol modelleri oluşturmak ve çalışanları ile ekiplerini geliştirmek Bel yönetiminin sorumluluğundadır.

Proaktif edinimlerle profesyonel başarı için gayret göstermek ve kişisel gelişimin peşinden koşarak bu büyüme fırsatlarını kucaklamak da çalışanların sorumluluğu altındadır.

Bel’i çalışmaktan zevk alınacak bir işyeri haline dönüştürmek yönündeki tutkumuzu gerçekleştirmek amacıyla, Grubu, ekip liderlerini ve ekip üyelerini birbirleriyle kucaklaştıran 4 ana taahhüdü dile getirdik.

Değerlerimiz


Cesaret


Cesaret, liderlik kavramının önemli bir parçasıdır. Yaşadığımız şu karmaşık ve ne olacağı belirsiz dünyada, tüm çalışanlarımızı eyleme geçmeye ve karar almaya teşvik ederiz. Çevik organizasyonumuz ve ekiplerimizin coşkusu, yaratıcılığı teşvik ederken mevcut durumun zorluklarını yenmemizi sağlar. Yenilikçiliğimiz ve performansımız tüm alanlarda gücünü cesaretimizden alıyor.


Bağlılık


Kendimizi hem şirketçe hem de bireysel olarak tüm faaliyetlerimizde operasyonel mükemmelliğe ulaşmaya adamış durumdayız. Bu bağlılığımızın sınırları öylesine geniş ki aldığımız kararlarda çalışanlarımızın, tüketicilerimizin, kuruluşlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm hissedarlarımızın beklentilerini hesaba katıyoruz. Yetenek geliştirme ve kalite gerekliliği aracılığıyla ve aynı zamanda çevreye saygı göstererek Grup’un hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.


Özen


Özen göstermek, şirket içi ve dışı ilişkilerde bizim yol göstericimizdir. Artık simgemiz haline gelen güldükçe yayılan mutluluk ilkesinde de yansıyan bir ruhtur. Biz yakın, dürüst, emek isteyen aynı zamanda adil ilişkiler kurulmasından yanayız. İnsanda gelişme, harekete geçme ve başarma isteği uyandıran bir güven ve saygı ortamı sağlıyoruz. Tıpkı markalarımızda olduğu gibi, iyimserliğin ve coşkunun toplumu değişime iten etkenler olduğuna ve bu anlamda bir fark yarattıklarına inanıyoruz.


İş Yönetiminde 7 Anahtar İlke


Yasalara ve yönetmeliklere uyup, uluslararası standartları dikkate alırız.


Müşterilerimizi koruruz.


Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasına özen gösteririz.


Çalışanlarımızın temel haklarını koruruz.


Çıkar çatışmasının, sahtekarlığın ve yolsuzluğun önlenmesi için çabalarız.


Adil iş ilişkilerini geliştiririz.


Profesyonel ve finansal bilgilerin doğruluğundan emin oluruz ve bunların gizliliğini koruruz.

info@bel.com.tr
+90 (212) 326 42 00
Hakkı Yeten Cad. BJK Süleyman Seba Kompleksi F Ofis Blok Selenium Plaza No:10/B Kat:17 Fulya Beşiktaş İstanbul